Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

87 kmPraha 5 - Smíchov, Štefánikova 75/48 (4. patro)

JUDr. Zuzana Suchánková, advokátka

Zabýváme se generální praxí, neboli všemi obory práva. Za zmínku stojí především autorské právo, rodinné právo, občanské právo, pracovní a trestní právo. Jazykové zaměření na slovenštínu, ruštinu a polštinu.

Mgr. Daniel Šimánek, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na občanské, rodinné a trestní právo.

Mgr. Kamil Fotr, advokát

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní, občanské, rodinné, pracovní a obchodní právo.

Mgr. Antonín Votava

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva.

JUDr. Petra Ščasná

Nabízím právní služby se zaměřením na nezletilé děti, výživné, rozvody, společné jmění manželů a na trestní i přestupkové právo včetně ochrany osobnosti. Advokátní služby poskytuji také v anglickém a německém jazyce.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Michal Pacovský, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní, občanské a rodinné právo.

Mgr. Martin Krabec, advokát

Poskytuji obecné právní poradenství se zaměřením zejména na oblast civilního práva, nemovitostí, pracovněprávní a trestněprávní problematiky.

JUDr. Jitka Mothejzíková, advokátka

Poskytování právních služeb s důrazem na řešení sporů mimosoudní cestou a na preventivní zabezpečení právních vztahů.

84 kmPraha - Malešice, Hostýnská 516/12
Advokátní kancelář - JUDr. Hana Udatná

Advokátní kancelář - JUDr. Hana Udatná

Zajišťujeme komplexní právní služby se zaměřením na obchodní, občanské a rodinné právo, převody nemovitostí, zastupování před soudy, vymáhání pohledávek, konkurzy a likvidace. Dále zakládání, změny a rušení společností. Též v anglickém jazyce.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Ladislav Kožený, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, občanského, rodinného, bytového i pracovního práva.

JUDr. Jaroslav Horký, advokátní kancelář

Poskytuji právní služby a poradenství i v anglickém jazyce. Specializuji se na občanské, bytové(vlastnictví, nájemné), dědické a finanční právo, dále na cenné papíry, fúze a akvizice, daně, ústavní a obchodní právo i veřejné zakázky.

JUDr. Daniel Šulc, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na trestní, obchodní, občanské a rodinné právo.

Mgr. Daniela Houdková

Poskytování právních služeb se zaměřením na autorské a rodinné právo.

Mgr. Hana Horáková, advokátka

Advokátní kancelář, která se specializuje na rozvody a rodinné právo, a to nejen v případě sporného rozvodu, kdy protistrana právních služeb využívá.

JUDr. Věra Chandrycká

Poskytujeme právní služby – obchodní, občanské a dědické právo. Obchodní rejstřík a převody nemovitostí. Nabízíme daňové poradenství a zastupování – správa daní a finanční právo. Účetnictví a audit. Konkurzy a likvidace společností.

86 kmPraha 2 - Vinohrady, Slezská 2033/11

MGR. BLANKA MÜLLER advokátní kancelář

Specializujeme se na právo nemovitostí, obchodní, rodinné, rozvody včetně rozvodů s mezinárodním prvkem, mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů, právo pracovní, dědické, pojišťovací, trestní, sepisování smluv a stanovisek, vymáhání pohledávek. Právní služby …

Mgr. Jan Poláček, advokát

Mgr. Jan Poláček, advokát

Kancelář poskytuje právní služby primárně z oblasti občanského, rodinného a trestního práva. V rámci občanského a rodinného práva připravujeme veškerou smluvní dokumentaci, ve sporné i nesporné agendě pak zajišťujeme zastoupení fyzických i právnických osob ve …

JUDr. Zdeněk Stejskal

JUDr. Zdeněk Stejskal

Nabídka komplexních služeb v oblasti obchodního, občanského, trestního, rodinného, pracovního, bytového, správního práva.

JUDr. Tomáš Kaiser

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na trestní a bankovní právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Marek Šimák, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní právo.

Advokát a rozhodce - JUDr. Jaroslav Jenerál

Nabídka komplexních služeb advokáta a rozhodce se zaměřením na trestní, občanské právo a spornou agendu.

Cunningham Roger, LL.M., advokátní kancelář

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní služby ve všech oblastech práva českého i německého, přičemž zastoupení naší kanceláří je možné před soudy obou států, zkušenosti máme i s řízením před soudy rozhodčími.

Mgr. Vladimír Hyský, advokát

Poskytujeme komplexní služby ve všech oblastech práva či vymáhání pohledávek a dluhů legitimní cestou.

Mgr. Ladislav Pavlů, advokát

Nabízíme advokátní služby v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

85 kmPraha - Staré Město, Revoluční 762/13 + pobočka

JUDr. Lenka Jahelková

Nabízím advokátní služby v oblasti rozvodů a společného jmění manželů. Zaměřuji se na občanské, trestní a pracovní právo.

JUDr. Miloš Červinka, advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Bc. Petr Skopal, advokát

Poskytuji komplexní právní služby se zaměřením na občanské, obchodní, trestní, insolvenční, pracovní a rodinné právo, vymáhaní pohledávek, výkon rozhodnutí a exekuce, zastupování klientů před soudy a správními orgány a před Ústavním soudem ČR.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. František Mészáros, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Jana Zázvorková

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na byty, bytové, občanské a obchodní právo, společnosti a družstva.

Mgr. Ing. Regina Stránská, advokátka

Poskytování právních služeb se zaměřením na dražby, konkurz a vyrovnání, likvidace, občanské a obchodní právo.

Mgr. Radka Šimková

Poskytuji právní služby v oblasti cenných papírů a insolvence. Zastupuji obchodní společnosti i neziskové organizace v soudních sporech a arbitráží.

85 kmPraha - Staré Město, V kolkovně 921/3

Mgr. František Korbel Ph.D., advokát

Poskytuji právní služby. Specializuji se na veřejnou správu, legislativu, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva.

Mgr. Tomáš Krejčí, advokát

Nabídka právních služeb se specializací na zakládání společností, konkurzy a vyrovnání, likvidace a bytové právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

JUDr. Pavel Dudák, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

JUDr. Adam Batuna, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na občanské, obchodní a stavební právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Mgr. Martin Rotta

Nabídka služeb v oblasti konkursu a vyrovnání, likvidace, občanského a obchodního práva a výkonu rozhodnutí.

JUDr. Klára Alžběta Veselá Samková, Ph.D.

JUDr. Klára Alžběta Veselá Samková, Ph.D.

Nabídka služeb zaměřených na oblast ochrany lidských práv, ochrany osobnosti a spotřebitele, pracovní právo, rodinné a obchodní právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Thomas Hrubý

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na obchodní, autorské, přepravní a mezinárodní právo.

JUDr. Taťána Kafková, advokátka

Nabídka právních služeb se zaměřením na bytové, občanské, obchodní, rodinné a trestní právo.