Regionální dotační centrum eNovation s.r.o.

Regionální dotační centrum eNovation s.r.o.

Zabýváme se poradenstvím v oblasti veřejné podpory. Pro firmy zajistíme bezplatnou konzultaci investičních plánů, zjistíme vhodné dotační tituly, zpracujeme dotační žádost, postaráme si o veškerou administrativu spojenou se schváleným dotačním projektem a ...

JUDr. Daniel Šulc, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na trestní, obchodní, občanské a rodinné právo.

BBH, advokátní kancelář, v.o.s.

Nabídka poradenství v oblastech bankovního, finančního, nemovitostního a energetického práva, kapitálového trhu a jiných služeb.

JUDr. Ing. Daniel Srnec

Poskytování právních služeb se zaměřením na obchodní, občanské, trestní, pracovní a insolvenční právo. Sepisování dokumentů a právních podání.

Mgr. Martin Hejný

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na kapitálové trhy, obchodní či procesní právo.

JUDr. Miroslav Svoboda

JUDr. Miroslav Svoboda

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na autorské, mediální, reklamní a obchodní právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

JUDr. Tomáš Leuchter

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na fúze, akvizice a občanské a obchodní právo.

Oblastní

Zajišťujeme shromažďování, analýzu a rozšiřování vědeckého poznání v oblasti stavitelství a propagaci našeho stavebnictví v zahraničí.

Vejmelka & Wünsch, s.r.o.

Nabídka komplexních služeb advokátní kanceláře.

Mgr. František Korbel Ph.D., advokát

Poskytuji právní služby. Specializuji se na veřejnou správu, legislativu, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva.

Mgr. Radka Šimková

Poskytuji právní služby v oblasti cenných papírů a insolvence. Zastupuji obchodní společnosti i neziskové organizace v soudních sporech a arbitráží.

Mgr. Miloslava Milotová

Nabídka služeb advokátní kanceláře se specializací na finanční právo.

Mgr. Lukáš Nývlt, advokát

Nabízím právní služby se zaměřením na generální praxi, rozhodčí řízení a zadávání veřejných zakázek.

Arthur Braun, M.A.

Nabídka advokátních služeb v oblasti evropského, obchodního, německého a soutěžního práva.

JUDr. Pavel Utěšený, advokát

JUDr. Pavel Utěšený, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti hospodářské soutěže, práva duševního vlastnictví a evropského práva.

Mgr. Jan Halama

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, soutěžní či anglické právo.

Mgr. Gabriel Achour

Nabídka advokátních služeb v oblasti právních vztahů k nemovitostem a projektového financování.

JUDr. Roman Majer, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na finanční a obchodní právo.

Mgr. Ing. Jiří Johánek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního a občanského práva.

Mgr. Pavla Brenan Kahounová

Mgr. Pavla Brenan Kahounová

Poskytujeme právní služby ve všech významných oborech práva. Ve své činnosti se zaměřujeme především na korporátní právo, fúze a akvizice, právo nemovitostí, právo duševního vlastnictví a mediální právo, s další oborovou specializací na IT, telekomunikace, ...

Mgr. Václav Macek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti závazkového, občanského, obchodního a pracovní práva.

Mgr. Pavel Trnka, advokát

Mgr. Pavel Trnka, advokát

Advokátní kancelář poskytuje kompletní právní služby s generální právní praxí a užším zaměřením především na právo obchodní, občanské, rodinné a trestní, a to včetně zastupování před soudy a jinými správními orgány.

Mgr. Dušan Kmoch, advokát

Nabídka právní pomoci v oblasti obchodního, občanského, pracovního a živnostenského práva.

Mgr. Robert Pergl

Nabízíme právní služby v oblasti veřejných zakázek, trestní odpovědnosti právnických osob, korporátního práva, ochranných známek a práva IT.

JUDr. Irena Helmová, advokátka

Kancelář se při své poradenské činnosti věnuje obchodnímu, obchodnímu mezinárodnímu, správnímu a občanskému právu.

ECO trend Research centre, s.r.o.

Výzkum, vývoj a inovace v oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů.

Purkyt & Co. advokátní a mediační kancelář

Nabízíme služby advokátní kanceláře. Zaměřujeme se na občanské, obchodní, autorské, stavební, pozemkové a lesní právo. Zakládáme i likvidujeme obchodní společnosti a družstva. Provádíme právní a ekonomické analýzy při správě majetku. Sepisujeme různé smlouvy. …

JUDr. Pavlína Fojtíková, Ph.D.

Nabídka advokátních služeb v oblasti finančního a obchodního práva.

MÉDEA, a.s.

Komplexní služby v oblasti mediální a marketingové komunikace, realizace mediálních kampaní, detailní strategické a mediální plánování, efektivní nákup všech finančních aktivit.

JUDr. Milan Zápotočný, advokát

Nabídka advokátních služeb se specializací na podnikové, obchodní a soutěžní právo a právo nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Pavus, a.s.

Provádění požárních zkoušek, certifikačních a inspekčních činností a poradenství.

ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Energetické poradenství v oblasti úspor energií a využití obnovitelných zdrojů. Audity a energetické analýzy.

Mgr. Ing. Jan Lerch

Nabídka advokátních služeb v oblasti pracovního, správního a trestního práva.

Ing. Petr Chmelík

Zavádění a poradenství v oblasti systémů řízení jakosti ISO včetně certifikace a servisu.

Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.

Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.

Nabídka služeb regionální rozvojové agentury.

Stachy 422 +
Trialog

Trialog

Realizace vzdělávacích programů a potřeb rozvoje podnikatelského sektoru.

JUDr. Martin Pavelka, advokát

Poskytování právní pomoci v různých oblastech práva.