Advokáti a notáři

JUDIKATY.INFO

JUDIKATY.INFO

Informácie o judikátoch, vyhľadávanie v zoznamoch. Vyše 600 000 dokumentov v databáze. Rozsudky sú triedené podľa kľúčových slov a merita veci. Judikatúra (súdna prax) Vám môže poskytnúť užitočné informácie, ako v podobných prípadoch, ako je Váš, rozhodol ...

556 kmSlovensko Snina, Kukučínova 2043/4 +
Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Mgr. Daniel Mucha

Poskytujeme právní služby v obhajobě v trestních věcech, zastupování v civilních věcech, zastupování v obchodních věcech a sepisování smluv.

JUDr. Jan Vavruška - advokát

JUDr. Jan Vavruška - advokát

Advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby - občanské, rodinné, pracovní, obchodní, trestní, správní právo, směnky. Zastupování fyzických osob, firem. Zakládání společností, vymáhání pohledávek, smlouvy, posudky. Ochrana osobnosti a oddlužení.

JUDr. Miloslav Juračka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva, konkursu, vyrovnání a likvidace.

Mgr. Jan Zrnovský, advokát

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, dědické a trestní právo, rozvody i společné jmění manželů. Nabízím právní poradenství v českém, francouzském i v anglickém jazyce.

Notářka Mgr. Denisa Van Geet

Provozuji notářskou kancelář. Provádím ověřování dokumentů, vystavování výpisů z obchodního rejstříku a z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, vyřizování obchodních smluv a jiné. Poskytuji služby Czech pointu.

Jiří Kafka, advokát

Poskytuji advokátní služby se zaměřením na oblast obchodního práva, práva nemovitostí a spornou agendu. Nabízím právní poradenství v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Lukáš Votruba, advokát

Nabídka služeb advokáta v oboru občanského, obchodního a správního práva.

Mgr. Alena Urbánková

Poskytování právního poradenství se specializací na majetkové právo a insolvenci.

Mgr. Jiří Bobek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, přestupkového, rodinného a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Mgr. Michal Vogel, advokát

Poskytování právních služeb v oblastech trestního, občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

FACTORING SERVICES s. r. o.

FACTORING SERVICES s. r. o.

Poskytujeme služby právnickým i fyzickým osobám při řešení sporných obchodních případů za využití nejmodernějších právních a finančních nástrojů. Finanční stabilitu, podporu a know-how zajišťuje mateřská společnost Europe Financial Found Ltd. se sídlem ve ...

Mgr. Jan Hraško, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, evropského a kanonického práva.

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, advokátka

Poskytujeme právní služby v těchto oblastech: obchodní právo a právo obchodních společností, právo hospodářské soutěže, nekalá soutěž, občanské a rodinné právo, náhrada škody, vč. náhrady škody na zdraví, právní vztahy k nemovitostem, ...

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 10:00)

JUDr. Marcela Fianová

Poskytujeme notářské služby jako je vyhotovení kupních, předmanželských nebo darovacích smluv. Zajišťujeme sepsání obchodních i dědických dokumentů.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o.

Provozujeme advokátní kancelář a zaměřujeme se na fúze a akvizice, investice, veřejné zakázky, pracovní právo, developerské projekty, pohledávky či insolvenční řízení. Zajišťujeme vymáhání pohledávek. Zabýváme se insolvencemi a zastupováním ve sporech všeho …

Mgr. Lucie Hanzelínová

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva.

Mgr. Viktor Hanzelín

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního práva.

JUDr. Miroslava Fialová

Nabídka advokátních služeb v oblasti trestního práva.

HONESTA, s.r.o.

Specializujeme se na zavádění institutu rozhodčího řízení. Zabezpečujeme organizačně a administrativně práci rozhodců.

JUDr. Jana Seemanová

JUDr. Jana Seemanová

Poskytování notářských služeb, ověřování, převody nemovitostí (kupní, darovací, směnné smlouvy), obchodní společnosti a družstva - zakládání, změny, rušení, převody, majetkové smlouvy manželů, zástavní smlouvy, osvědčování, výpisy z rejstříků. Služby: ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Mgr. Jaroslav Pomališ

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti bytového a obchodního práva.

JUDr. Rudolf Vaněk

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského a obchodního práva.

JUDr. Marta Ježdíková

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, trestní a pracovní právo, rozvody i společné jmění manželů.

JUDr. Jiří Kozák

Nabídka právních služeb v oblasti obchodního práva, obchodních společností a obchodního rejstříku, občanského práva včetně převodů nemovitostí a bytů.

Mgr. Ota Jankulík

Nabídka služeb v oblasti obchodního, občanského, pracovního a stavebního práva.

JUDr. Vladimír Škréta

Poskytování služeb v oblasti právního poradenství.

Mgr. Kateřina Goldsteinová, advokátka

Nabízím advokátní služby v oblasti obchodního, rodinného, pracovního a občanského práva. Možnost převodu vlastnického práva k nemovitostem v rámci právní služby při realizaci developerských prjektů.

MONOPLAN COMPANY, s.r.o.

Nabídka zprostředkovatelské činnosti pro poskytování právních služeb.

Mgr. Pavel Maršálek advokát

Mgr. Pavel Maršálek advokát

Komplexní právní služby v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního a trestního práva. Dále nabízíme zastupování v soudních řízeních, vymáhání pohledávek, právní poradenství, včetně sepisování veškeré smluvní agendy.

Mgr. Ing. Martin Pinta

Nabídka advokátních služeb. Zaměřuji se na obchodní a insolvenční právo, obchodní společnosti a družstva, prodej a transformaci podniku.

Mgr. Ing. Vlastislav Vlček, zapsaný mediátor

Zapsaný mediátor, oprávněný k výkonu tohoto povolání na základě zápisu do seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR, které nad námi vykonává dohledovou činnost. Naše práce se řídí právní úpravou vztahující se na zapsané mediátory i etickým kodexem, vycházejícím z …