Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Daniel Mucha

Poskytujeme právní služby v obhajobě v trestních věcech, zastupování v civilních věcech, zastupování v obchodních věcech a sepisování smluv.

KODAP legal s.r.o.

Obchodní právo. Pracovní právo. Nemovitosti. Zastupování v daňových řízeních. Zakládání a transformace společností. Advokátní úschovy a ověřování podpisů.

FACTORING SERVICES s. r. o.

Poskytujeme služby právnickým i fyzickým osobám při řešení sporných obchodních případů za využití nejmodernějších právních a finančních nástrojů. Finanční stabilitu, podporu a know-how zajišťuje mateřská společnost Europe Financial Found Ltd. se sídlem ve ...

CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kancelář

Nabídka právních služeb, oblasti specializace: daňové aspekty, duševní vlastnictví, nemovitosti, obchodní právo, fúze, akvizice, pracovní právo, soudní spory, arbitráže, trestní právo, veřejný sektor.

Notářka Mgr. Denisa Van Geet

Provozuji notářskou kancelář. Provádím ověřování dokumentů, vystavování výpisů z obchodního rejstříku a z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, vyřizování obchodních smluv a jiné. Poskytuji služby Czech pointu.

Mgr. Zuzana Nedomlelová, advokát

Nabízím advokátní služby v oblastech rodinného práva (úpravy poměrů k nezletilým dětem, výživné, rozvod), vypořádání společného jmění manželů, exekuce, insolvence, převody nemovitostí a dále zastupování ve všech dalších oblastech práva občanského, obchodního, …

Mgr. Ing. Martin Pinta

Mgr. Ing. Martin Pinta

Nabídka advokátních služeb. Zaměřuji se na obchodní a insolvenční právo, obchodní společnosti a družstva, prodej a transformaci podniku.

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o.

Provozujeme advokátní kancelář a zaměřujeme se na fúze a akvizice, investice, veřejné zakázky, pracovní právo, developerské projekty, pohledávky či insolvenční řízení. Zajišťujeme vymáhání pohledávek. Zabýváme se insolvencemi a zastupováním ve sporech všeho …

JUDr. Vladimír Škréta

Poskytování služeb v oblasti právního poradenství.

JUDr. Martin Köhler

JUDr. Martin Köhler

Generální praxe - poskytujeme právní služby téměř ve všech myslitelných právních odvětvích. Zastupujeme v řízení před soudy a jinými orgány, obhajujeme v trestních věcech, udělujeme právní porady, sepisujeme listiny, zpracováváme právní rozbory.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

JUDr. Václava Švarcová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

MONOPLAN COMPANY, s.r.o.

Nabídka zprostředkovatelské činnosti pro poskytování právních služeb.

Mgr. Radek Šimonka

Poskytování advokátních služeb a právního poradenství.

Mgr. Michal Vogel, advokát

Poskytování právních služeb v oblastech trestního, občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

HONESTA, s.r.o.

Specializujeme se na zavádění institutu rozhodčího řízení. Zabezpečujeme organizačně a administrativně práci rozhodců.

JUDr. Petr Rydvan

Nabízím služby v oblasti generální praxe a specializace na trestní právo.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

Mgr. Alena Urbánková

Poskytování právního poradenství se specializací na majetkové právo a insolvenci.

JUDr. Edita Volná

Poskytování notářských služeb.

Mgr. Ota Jankulík

Nabídka služeb v oblasti obchodního, občanského, pracovního a stavebního práva.

JUDr. Jiří Kozák

Nabídka právních služeb v oblasti obchodního práva, obchodních společností a obchodního rejstříku, občanského práva včetně převodů nemovitostí a bytů.

JUDr. Otto Schober, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního práva mezinárodního a ruského práva.

JUDr. Miloslav Juračka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva, konkursu, vyrovnání a likvidace.

JUDr. Miroslava Fialová

Nabídka advokátních služeb v oblasti trestního práva.

Mgr. Jiří Bobek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, přestupkového, rodinného a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

JUDr. Aleš Adámek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, trestního, pracovního, pojišťovacího a finančního práva.

Mgr. Lucie Hanzelínová

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva.

Mgr. Jan Hraško, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, evropského a kanonického práva.