Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá 08:30)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Mgr. Daniel Mucha

Poskytujeme právní služby v obhajobě v trestních věcech, zastupování v civilních věcech, zastupování v obchodních věcech a sepisování smluv.

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o.

Provozujeme advokátní kancelář a zaměřujeme se na fúze a akvizice, investice, veřejné zakázky, pracovní právo, developerské projekty, pohledávky či insolvenční řízení. Zajišťujeme vymáhání pohledávek. Zabýváme se insolvencemi a zastupováním ve sporech všeho …

JUDr. Vladimír Škréta

Poskytování služeb v oblasti právního poradenství.

JUDr. Martin Köhler

Generální praxe - poskytujeme právní služby téměř ve všech myslitelných právních odvětvích. Zastupujeme v řízení před soudy a jinými orgány, obhajujeme v trestních věcech, udělujeme právní porady, sepisujeme listiny, zpracováváme právní rozbory.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

KODAP legal s.r.o.

Obchodní právo. Pracovní právo. Nemovitosti. Zastupování v daňových řízeních. Zakládání a transformace společností. Advokátní úschovy a ověřování podpisů.

FACTORING SERVICES s. r. o.

Poskytujeme služby právnickým i fyzickým osobám při řešení sporných obchodních případů za využití nejmodernějších právních a finančních nástrojů. Finanční stabilitu, podporu a know-how zajišťuje mateřská společnost Europe Financial Found Ltd. se sídlem ve ...

JUDr. Václava Švarcová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

MONOPLAN COMPANY, s.r.o.

Nabídka zprostředkovatelské činnosti pro poskytování právních služeb.

Mgr. Radek Šimonka

Poskytování advokátních služeb a právního poradenství.

Mgr. Michal Vogel, advokát

Poskytování právních služeb v oblastech trestního, občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva.

ZAVŘENO (Otevírá 08:30)

HONESTA, s.r.o.

Specializujeme se na zavádění institutu rozhodčího řízení. Zabezpečujeme organizačně a administrativně práci rozhodců.

JUDr. Petr Rydvan

Nabízím služby v oblasti generální praxe a specializace na trestní právo.

ZAVŘENO (Otevírá 08:30)

Mgr. Alena Urbánková

Poskytování právního poradenství se specializací na majetkové právo a insolvenci.

JUDr. Edita Volná

Poskytování notářských služeb.

Mgr. Ota Jankulík

Nabídka služeb v oblasti obchodního, občanského, pracovního a stavebního práva.

JUDr. Jiří Kozák

Nabídka právních služeb v oblasti obchodního práva, obchodních společností a obchodního rejstříku, občanského práva včetně převodů nemovitostí a bytů.

JUDr. Otto Schober, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního práva mezinárodního a ruského práva.

JUDr. Miloslav Juračka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva, konkursu, vyrovnání a likvidace.

JUDr. Miroslava Fialová

Nabídka advokátních služeb v oblasti trestního práva.

Mgr. Jiří Bobek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, přestupkového, rodinného a trestního práva.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

JUDr. Aleš Adámek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, trestního, pracovního, pojišťovacího a finančního práva.

Mgr. Lucie Hanzelínová

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva.

Mgr. Jan Hraško, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, evropského a kanonického práva.

JUDr. Ivan Kopecký

Nabídka advokátních služeb. Poskytování právního poradenství.

JUDr. Jindřich Belling, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, obchodní a mezinárodní právo.

Zdislava 92/19 +

JUDr. Lubomír Strnad, advokátní kancelář

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti obchodního, občanského, pracovního a bytového práva.

JUDr. Petr Papoušek, MBA

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského a obchodního práva.

Mgr. Pavel Maršálek advokát

Komplexní právní služby v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního a trestního práva. Dále nabízíme zastupování v soudních řízeních, vymáhání pohledávek, právní poradenství, včetně sepisování veškeré smluvní agendy.