Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

Brzy otevírá (v 13:00)

Mgr. Daniel Mucha

Poskytujeme právní služby v obhajobě v trestních věcech, zastupování v civilních věcech, zastupování v obchodních věcech a sepisování smluv.

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o.

Provozujeme advokátní kancelář a zaměřujeme se na fúze a akvizice, investice, veřejné zakázky, pracovní právo, developerské projekty, pohledávky či insolvenční řízení. Zajišťujeme vymáhání pohledávek. Zabýváme se insolvencemi a zastupováním ve sporech všeho …

KODAP legal s.r.o.

Obchodní právo. Pracovní právo. Nemovitosti. Zastupování v daňových řízeních. Zakládání a transformace společností. Advokátní úschovy a ověřování podpisů.

FACTORING SERVICES s. r. o.

Poskytujeme služby právnickým i fyzickým osobám při řešení sporných obchodních případů za využití nejmodernějších právních a finančních nástrojů. Finanční stabilitu, podporu a know-how zajišťuje mateřská společnost Europe Financial Found Ltd. se sídlem ve ...

Mgr. Pavel Vintr

Nabízím advokátní služby v oblasti trestního, rodinného, energetického, finančního či bankovního práva.

CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kancelář

Nabídka právních služeb, oblasti specializace: daňové aspekty, duševní vlastnictví, nemovitosti, obchodní právo, fúze, akvizice, pracovní právo, soudní spory, arbitráže, trestní právo, veřejný sektor.

Notářka Mgr. Denisa Van Geet

Provozuji notářskou kancelář. Provádím ověřování dokumentů, vystavování výpisů z obchodního rejstříku a z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, vyřizování obchodních smluv a jiné. Poskytuji služby Czech pointu.

Mgr. Zuzana Nedomlelová, advokát

Nabízím advokátní služby v oblastech rodinného práva (úpravy poměrů k nezletilým dětem, výživné, rozvod), vypořádání společného jmění manželů, exekuce, insolvence, převody nemovitostí a dále zastupování ve všech dalších oblastech práva občanského, obchodního, …

Mgr. Ing. Martin Pinta

Nabídka advokátních služeb. Zaměřuji se na obchodní a insolvenční právo, obchodní společnosti a družstva, prodej a transformaci podniku.

JUDr. Alena Samková, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře včetně poradenství.

Mgr. David Hejzlar, advokát

Nabízíme advokátní služby v oblasti daňového, obchodního, insolvenčního a pracovního práva. Zajišťujeme právní servis obchodních společností, vymáhání pohledávek, sepisování smluv, zastupování před soudem a advokátní úschovy. Nabídka služeb v anglickém a ...

Mgr. Kateřina Goldsteinová, advokátka

Nabízím advokátní služby v oblasti obchodního, rodinného, pracovního a občanského práva. Možnost převodu vlastnického práva k nemovitostem v rámci právní služby při realizaci developerských prjektů.

JUDr. Jana Seemanová

JUDr. Jana Seemanová

Poskytování notářských služeb, ověřování, převody nemovitostí (kupní, darovací, směnné smlouvy), obchodní společnosti a družstva - zakládání, změny, rušení, převody, majetkové smlouvy manželů, zástavní smlouvy, osvědčování, výpisy z rejstříků. Služby: ...

Jiří Kafka, advokát

Poskytuji advokátní služby se zaměřením na oblast obchodního práva, práva nemovitostí a spornou agendu. Nabízím právní poradenství v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Olga Daňková, advokátka

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na bytové, obchodní a trestní právo, rozvody i společné jmění manželů. Provozuji generální praxi. Služby poskytuji v anglickém a německém jazyce.

Mgr. Jan Zrnovský, advokát

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, dědické a trestní právo, rozvody i společné jmění manželů. Nabízím právní poradenství v českém, francouzském i v anglickém jazyce.

Mgr. Zuzana Kučerová, advokátka

Nabízím služby advokátní kanceláře. Poskytuji služby v občanském a obchodním právu. Zastupuji své klienty v řízení před soudy. Zajišťuji zpracování smluv a právní poradenství. Zaměřuji se také na právní problematiku v oblasti nekalé soutěže.

JUDr. Vladimír Škréta

Poskytování služeb v oblasti právního poradenství.

JUDr. Martin Köhler

JUDr. Martin Köhler

Generální praxe - poskytujeme právní služby téměř ve všech myslitelných právních odvětvích. Zastupujeme v řízení před soudy a jinými orgány, obhajujeme v trestních věcech, udělujeme právní porady, sepisujeme listiny, zpracováváme právní rozbory.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

JUDr. Václava Švarcová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

MONOPLAN COMPANY, s.r.o.

Nabídka zprostředkovatelské činnosti pro poskytování právních služeb.

Mgr. Radek Šimonka

Poskytování advokátních služeb a právního poradenství.

Mgr. Michal Vogel, advokát

Poskytování právních služeb v oblastech trestního, občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

HONESTA, s.r.o.

Specializujeme se na zavádění institutu rozhodčího řízení. Zabezpečujeme organizačně a administrativně práci rozhodců.

JUDr. Petr Rydvan

Nabízím služby v oblasti generální praxe a specializace na trestní právo.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Mgr. Alena Urbánková

Poskytování právního poradenství se specializací na majetkové právo a insolvenci.

JUDr. Edita Volná

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Mgr. Ota Jankulík

Nabídka služeb v oblasti obchodního, občanského, pracovního a stavebního práva.

JUDr. Jiří Kozák

Nabídka právních služeb v oblasti obchodního práva, obchodních společností a obchodního rejstříku, občanského práva včetně převodů nemovitostí a bytů.

JUDr. Otto Schober, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního práva mezinárodního a ruského práva.

JUDr. Miloslav Juračka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva, konkursu, vyrovnání a likvidace.