Ekologická sdružení

Ekologická farma Arnika – Josef Klein

Ekologická farma Arnika – Josef Klein

Ubytování na ekologické farmě. Víkendové pobyty s plnou penzí v ubytovně farmy. Možnost pobytu o prázdninách a dovolené ve srubu na pastvinách. Chováme stádo čistokrevných huculských koní a plemenné appaloosa pony, skot masného typu, ovce a kozy. Máme malou …

Ing. Alexandr Mertl

Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, nabídka ekologického inženýrství, zastupování investorů a provozovatelů při jednání s úřady, zpracování oznámení a dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Brzy otevírá (v 08:00)

Územní památková správa na Sychrově

Územní památková správa na Sychrově

Územní památková správa na Sychrově pečuje o zpřístupněné kulturní památky NPÚ v Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém kraji.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Městské středisko ekologické výchovy DIVIZNA

Provoz střediska ekologické výchovy. Poskytování služeb v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Realizujeme ekologické výukové programy pro školy. Pořádáme odborné semináře, exkurze či tvořivé dílny pro studenty.

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

Zabýváme se péčí o přírodu a krajinu a pořádáme akce pro veřejnost.

ZO ČSOP Armillaria

Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Provádíme teoretickou i praktickou ochranu přírody od ochrany územních celků.

Ještěrka - Život pod Ještědem, o.s.

Provoz sdružení, které se zabývá ochranou kulturního a přírodního bohatství, životního prostředí a památek. Zaměření na rozvoj regionu Podještědí.

Sdružení na záchranu kopce Tlustec

Občanské sdružení usilující o záchranu přírodní lokality.