Oborové asociace a komory

Ivana Sodomková - AGENTURA ÁMOS

Ivana Sodomková - AGENTURA ÁMOS

Česká soukromá vzdělávací společnost s více než dvacetiletou tradicí, která pořádá vzdělávací programy pro dospělé. Pomůžeme Vám dosáhnout lepších výsledků. Díky našim kurzům si zvýšíte kvalifikaci, podpoříte svůj osobní růst a získáte chuť opět se pustit do …

Centrum Život hrou

Pro předškolní děti nabízíme kurzy angličtiny a montessori včetně podpory vzdělávání formou her. Zajímavá spolupráce pro MŠ, mateřská a rodičovská centra i pro lektory angličtiny – metoda Joyful English. Součástí je e-shop – vzdělávací hračky, originální ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:15)

Okresní agrární komora Liberec a Jablonec nad Nisou

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Unie elektrotechniků České republiky

Poskytování služeb v oblasti vydávání osvědčení, vzdělávání, oprávnění k činnosti a poskytování informací v oblasti technických zařízení.

Sdružení správců městských komunikací

Poskytujeme poradenství v problematice správy komunikací pro města a organizace nebo útvary, které tuto činnost vykonávají.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Sdružování členů, vydávání odborných časopisů a poskytování informací v technickém oboru.

Svaz výrobců textilních strojů

Svaz sdružuje firmy zabývající se oborem textilního strojírenství.

Regionální agrární rada Libereckého kraje

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Územní skupina IPA č. 117

Provoz sdružení příslušníků policejních služeb, které usiluje o posilování mezinárodní spolupráce, rozvoj vztahů a výměnu odborných zkušeností.

Český svaz stavebních inženýrů oblastní

Zajišťujeme shromažďování, analýzu a rozšiřování vědeckého poznání v oblasti stavitelství a propagaci našeho stavebnictví v zahraničí.

Komora soudních znalců České republiky sekce stavebnictví region Ještěd

Podpora, ochrana a zvyšování profesionální úrovně svých členů pro výkon znalecké činnosti.

Regionální cech Společenstva kominíků ČR Libereckého kraje

Provozujeme dobrovolnou profesní organizaci sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominík.

Jednota školských informatiků

Sdružování pedagogů a odborníků zabývající se informačními technologiemi ve školství.

Asociace stolního tenisu vozíčkářů o.s.

Provozujeme sdružení zabývající se pořádáním turnajů ve stolním tenise pro vozíčkáře.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Jsme nestátní dobrovolná nepolitická organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy.

Státní zemědělský intervenční fond

Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

CGC-Czech Glass Cluster, družstvo

Prezentuje produkty členů klastru na světových výstavách. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi z oblasti sklenářství.