Odborové svazy

Odborová základní organizace při Technické univerzitě v Liberci

Ochrana a hájení práv, zájmů a potřeb svých členů. Cílem je navrhování změn a prosazování pracovně právních a sociálních jistot.