Neziskové organizace • okr. Liberec a okolí

GACR - Greyhound Adoption Czech Republic

GACR - Greyhound Adoption Czech Republic

Greyhound Adoption Czech Republic je zapsaný spolek pro adopci vysloužilých dostihových chrtů. GACR provozuje dočasné domovy pro týrané a opuštěné psy. Podporuje materiálně a spolupracuje s útulky pro psy. Program adopce chrtů na záchranu životů …

77 kmProboštov, Olšová 673 (1. poschodí)
ATELIÉR TUBA z.ú.

ATELIÉR TUBA z.ú.

Nezisková organizace, která pořádá především semestrální (pololetní) výtvarné kurzy pro dospělé a děti. Dále organizujeme otevřené lekce, na které je možné přijít jednorázově – Modelování a keramika, Večer na téma, Otevřený Ateliér, Noční ateliér a Drink & …

Kineziologie One Brain – Iva Hemská

Kineziologie One Brain – Iva Hemská

Osobnostní rozvoj, kineziologie, koučink NLP. Pomoc při řešení problémů s učením, strachem, dyslexií, hyperaktivitou, problémy vztahové, pracovní atd. Řešení jakýchkoli potíží v přítomnosti u dětí, dospělých a zvířat. Zaměřuji se na metodu Kineziologie One …

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Nezisková, nestátní a nekomerční obecně prospěšná společnost. Všechny naše služby jsou zdarma, nenabízíme žádné služby za úplatu. Poskytujeme bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně …

Ortotechnika, a.s.

Ortotechnika, a.s.

Nestátní zdravotnické zařízení poskytuje v provozovnách po celé České republice služby v oblasti ortopedické protetiky. Naše provozovny jsou smluvními partnery všech zdravotních pojišťoven a lze u nich uplatnit i poukazy na ortopedické pomůcky. Našimi …

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Rodinné centrum Maják, z. s.

Rodinné centrum Maják, z. s.

Centrum nabízí rodinám s malými dětmi prostor pro vzájemné sdílení podobných problémů, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a poradenství (zdravotní, finanční gramotnost apod.). Podporujeme sociální vztahy, toleranci a solidaritu. Poskytujeme pomocnou ruku …

Mgr. Olga Bufková – Poradna osobního rozvoje

Mgr. Olga Bufková – Poradna osobního rozvoje

Poskytuji poradenskou a terapeutickou pomoc při zdravotních a psychických potížích, vztahových a pracovních problémech, stresu, poruchách učení a chování, alergiích. Jsem terapeutka, lektorka, poradce v oblasti osobnostního a duchovního rozvoje, mistr učitel …

ASH, s.r.o.

ASH, s.r.o.

Schodolezy LG 2004, Liftkar, Explorer a Jolly – v nabídce je 15 typů schodolezů, předvedení zdarma. Jsme přímými servisními dovozci schodolezů LG a Liftkar, proto máme velmi nízké ceny. Prodej, výkup, repasy, servis. Také máme v nabídce elektrické rudly HD …

Asociace sociálního poradenství

Asociace sociálního poradenství

Cílem občanského sdružení je působit ve prospěch svých členských organizací, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Dalšími cíli ASP je spolupráce s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb …

Dům dětí a mládeže Větrník

DDM Větrník je zařízení, které nabízí program – zájmové a rekreační činnosti pro děti, mládež i dospělé. Každý rok otevíráme cca 90 kroužků sportovních a turistických, výtvarných a keramických, tanečních – disko, historické, country i společenské, …

Sdružení Tulipan

Podpora osob se zdravotním postižením, nabídka vzdělávací a poradenské činnosti.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Nadace Euronisa

Provozujeme nadaci. Podporujeme projekty a činnosti jednotlivých organizací a fyzických osob v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti.

ADRA, o.p.s.

ADRA, o.p.s.

Dobrovolnická centra propojují svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. Pomáháme seniorům, zdravotně postiženým osobám, osamělým a nemocným či sociálně znevýhodněným dětem v nemocnicích, domovech pro seniory, dětských domovech, …

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Poskytujeme odbornou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory.

Rytmus Liberec, o.p.s.

Umožnění lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci a to zejména při vzdělávání i pracovním uplatnění v běžném prostředí.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

ZAVŘENO (Otevírá v 12:00)

Občanské sdružení Foreigners

Nabízíme odborné sociální poradenství pro menšiny, uprchlíky, migranty či azylanty a jejich rodiny.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 12:00)

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

CIC se zaměřuje na poskytování sociálních služeb, vzdělávacích a dobrovolnických aktivit cizincům, kteří jsou dlouhodobě či trvale usazeni v ČR. CIC působí ve všech českých krajích, přičemž těžiště jeho činnosti spočívá v Praze a ve Středočeském kraji. …

Most k naději Liberec

Poskytujeme služby v oblasti protidrogové prevence. Provozujeme telefonické krizové linky a linky pomoci gay minoritě a HIV pozitivním.

INSTAND o.s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách

Podpora kvality v sociálních službách, podpora transformace pobytových sociálních služeb. Vzdělávání, supervize, koučování. Pronájem školicí místnosti.

Nadace SYNER

Nadace podporuje sportovní aktivity a vzdělávací projekty pro handicapovanou mládež v rámci Liberecka.

Euro Kongres Liberec

Pořádání kongresů, konferencí, školení a firemních medicínských akcí.

Nadace Racek

Podporujeme šíření křesťanství, sociální, zdravotní a charitativní práce a vzdělávání studentů.

Memoriae Loci, z.ú.

Podporujeme a rozšiřujeme znalosti o historii a kultury místa, které se neomezují pouze na historické nebo fyzické aspekty, ale zahrnují také hluboké emocionální, sociální a symbolické rozměry.

Návrat, o.p.s.

Poskytování sociálních pobytových služeb osobám v nepříznivé sociální situaci.

LOS - Liberecká občanská společnost o.s.

Provoz neziskové organizace s cílem osobnostního a sociálního rozvoje na regionální i mezinárodní úrovni.

Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení

Podporujeme dospělé lidi s mentálním postižením při přechodu do služeb chráněného bydlení.

Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Nabídka práce lidem, kteří mají problém s nalezením zaměstnání.

Člověk v tísni, o.p.s.

Realizace humanitárních a rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podpora snah o demokratizaci a dodržování lidských práv.

Dobré Srdce, o.s.

Nabídka pomoci opuštěným a postiženým dětem v České republice.

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republliky, Krajská organizace Libereckého kraje, o.s.

Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s.

Poskytování sociálních služeb lidem se zdravotním postižením a seniorům.

o.s. LORM - společnost pro hluchoslepé

Občanské sdružení poskytující služby a komplexní systematickou péči hluchoslepým osobám po celé ČR.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Svaz tělesně postižených v České republice,o.s., krajská organizace Libereckého kraje

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Občanské sdružení OBZOR Liberec

Hlavní náplní činnosti je smysluplné využívání volného času oficiálně osob s různým druhem vnitřního a tělesného postižení (především vozíčkářů).

Nadace Škola hrou

Nadace je zřízena za účelem hledání alternativního využití volného času dětí a dospívající mládeže, osvěty a tvorby nových forem zábavného vzdělávání.

Potravinová banka Liberec o. s.

Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi.

Svaz tělesně postižených v České republice,o.s., místní organizace Liberec - Jizerka

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Svaz tělěsně postižených v České republice,o.s., okresní organizace Liberec

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů.

Centrum pro zvířata v nouzi ARCHA

Provoz útulku pro zvířata v nouzi. Poskytujeme zázemí zatoulaným a týraným zvířatům. Zajišťujeme venkovní a vnitřní kotce, zahradní výběhy a pravidelnou stravu. Učíme získávání důvěry k lidem. Možnost osvojení zvířete.

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje

Zajišťování ekonomických a technických řízení, organizace a poskytování služeb sociální péče.

Pochodeň, občanské sdružení pro pomoc zdravotně postiženým

Poskytování podpory mentálně postiženým s kombinovanými vadami. Provoz chráněné úklidové skupiny a chráněné rehabilitační dílny.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Osobní asistence - Pro život, o.p.s.

Pomáháme lidem se zdravotním postižením zvládat úkony, které by dělali běžně sami, pokud by nebyli zdravotně omezeni. Zajistíme sebeobsluhu, běžnou denní hygienu, stravování, oblékání či chod domácnosti. Doprovázíme k lékaři nebo na úřady. Provádíme přímou …

Nábytková banka Libereckého kraje

Zabýváme se předáváním materiální pomoci lidem v nouzi a omezováním vzniku odpadu v Libereckém kraji. Od dárců přebíráme použitý, ale funkční nábytek a vybavení domácnosti, který by jinak skončil na skládce. Vše potom předáváme lidem ve finanční a sociální …