Školy a výchovné instituce

Střední umělecká škola v Liberci s.r.o.

Střední umělecká škola v Liberci s.r.o.

Výtvarná škola se zaměřením na grafický design, počítačovou grafiku, design, webdesign, fotografickou, multimediální a filmovou tvorbu. Absolventi najdou široké uplatnění v grafických studiích, reklamních agenturách, tiskárnách, v TV nebo ve své ...

Mgr. Ivan Bauer – Agentura Hobit

Pořádáme adaptační kurzy, letní tábory, preventivní programy, školní výlety a exkurze, soutěže pro školy, víkendové akce, didaktické kurzy a semináře.

97 kmKutná Hora - Vnitřní město, Andělská 600/10 +
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace

Učíme lesnické, sociální a bezpečnostně-právní obory. Máme 160 let tradice, pořádáme akce a naším hlavním cílem je spokojenost a uplatnitelnost našich absolventů. Zajišťujeme výuku oborů: lesnictví, lesní mechanizátor, lesnické práce, ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

APOSS Liberec

Zajišťujeme poskytování služeb sociální pomoci a podpory, jejichž cílem je zajištění podmínek pro důstojný a aktivní život osob se zdravotním postižením.

Centrum Život hrou

Centrum Život hrou

Pro předškolní děti nabízíme kurzy angličtiny a montessori včetně podpory vzdělávání formou her. Zajímavá spolupráce pro MŠ, mateřská a rodičovská centra i pro lektory angličtiny – metoda Joyful English. Součástí je e-shop – vzdělávací hračky, originální ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:15)

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Soukromá škola – umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký keramik, umělecký pozlacovač, umělecký štukatér, umělecký sklenář, umělecký pasíř, umělecký rytec, zlatník a klenotník, košíkář, vlásenkář a maskér – tříleté obory s výučním ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec

Vyšší odborná škola zajišťující výuku tříletého oboru diplomovaná všeobecná sestra.

Mateřská školka Méďa

Provozujeme mateřskou školku se zaměřením na výtvarnou tvorbu s možností výuky anglického jazyka.

Střední průmyslová škola stavební, Liberec

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů geodézie a stavebnictví.

ZŠ a MŠ při nemocnici Liberec, Husova

Základní škola se speciálním pedagogickým centrem, dětským oddělením, psychiatrií a centrem pro zrakově postižené.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Vysoká škola nabízí bakalářské (Bc.) a magisterské (Mgr.) studium. Kombinovaná forma studia v oborech Mezinárodní vztahy a evropská studia a Veřejná správa. Studijní pobyty v zahraničí.

ZAVŘENO (Otevírá v So 08:00)

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Liberec, Šamánkova

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů obchodní akademie, ekonomické lyceum a veřejnosprávní činnost.

ZŠ Liberec, Oblačná

Základní škola s rozšířenou výukou informatiky pro 320 žáků s jídelnou a školní družinou. Žákům nabízíme široké spektrum kroužků.

MŠ Sedmikráska Liberec

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou nabízí cvičení jógy, solnou jeskyni, výtvarné kroužky.

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů strojírenství, elektrotechnika, informační technologie a technické lyceum.

ZŠ a MŠ Liberec, Barvířská

Provozujeme základní školu pro 400 žáků s družinou. K dispozici jsou tělocvičny, víceúčelové hřiště, dopravní hřiště a specializované učebny.

ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, Lužická

Základní škola pro 188 žáků s bezbariérovým přístupem. Vzděláváme žáky s tělesnými handicapy a kombinací dalších postižení s diagnózou autismu a jiných.

Domov mládeže Liberec, Zeyerova

Nabídka ubytování pro studenty a volnočasových aktivit. Dále nabízíme vyváženou stravu z vlastní jídelny, kulturní i sportovní aktivity a jiné.

ZŠ praktická, Liberec, Gollova

Praktická základní škola pro 114 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme kroužek keramické tvorby, turistický, sportovní, dopravní a sborového zpěvu.

MŠ Nad Přehradou, Liberec

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou je zaměřena na podporu zdraví a péči o životní prostředí. K dispozici je kurz taneční a pohybové výchovy.

MŠ Rolnička Liberec

Mateřská škola pro 60 dětí ve věku od 3 do 6 let poskytuje plavecký výcvik, pěvecký kroužek, výuku na PC a jízdy na kole. Součástí je jídelna.

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Jsme největší technicky zaměřenou střední školou v Libereckém kraji poskytující širokou škálu perspektivních oborů vzdělávání v odvětvích strojírenství, stavebnictví, dopravy a podnikání.

TONER - COPY, s.r.o.

Provoz soukromé mateřské školky. K dispozici jsou minijesle, dětský koutek a Baby Sitting.

MŠ Liberec, Klášterní

Mateřská škola pro 184 dětí se školní jídelnou. K dispozici jsou třídy běžného typu i speciální. Nabízíme taneční, výtvarný a pěvecký kroužek.

ZŠ Liberec, U Soudu

Základní škola pro 340 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je 8 tříd se speciálním programem pro žáky s poruchami učení.

MŠ Liberec, Matoušova

Mateřská škola s kapacitou 53 dětí s jídelnou. Vedeme vlastní poradnu a logoporadnu. Věnujeme se také dětem s komunikačními problémy.

MŠ Srdíčko Liberec

Jsme trojtřídní mateřská škola v právní subjektivitě se zaměřením na estetickou a mravní výchovu. Veškerá činnost směřuje k vytvoření rodinné atmosféry. Děti různého věku jsou zařazovány do jednotlivých skupin (červené, modré a žluté srdíčko) a jejich rodiče …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - příspěvková organizace

Nabídka celoživotního vzdělávání a podpora těch, kteří se na celoživotním vzdělávání podílejí.

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 434 žáků 3. - 9. tříd. K dispozici je školní družina, divadelní, jazykový, výtvarný a sportovní kroužek.

MŠ Sluníčko, Liberec

Provoz mateřské školy pro 125 dětí s jídelnou. Nabízíme logopedický kroužek, plavecký výcvik, pohybové hry, cvičení a pěvecký sbor.

ZŠ Liberec, Vrchlického

Základní škola s počítačovým zaměřením pro 450 žáků se školní družinou, jídelnou a tělocvičnou s halou stolního tenisu.

ZŠ Liberec, Sokolovská

Základní škola pro 660 žáků s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy, s jídelnou a školní družinou a nabídkou zájmových kroužků.

Podještědské gymnázium, s.r.o.

Soukromé všeobecné gymnázium pro 200 studentů zajišťuje osmileté studium.

MŠ Motýlek Liberec

Mateřská škola pro 175 dětí se sedmi třídami a jídelnou nabízí kroužek aerobiku, tance, angličtiny i cvičení jógy.

Střední škola právní - Právní akademie, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru právní činnost se zaměřením právně ekonomickým a právně sociálním.

ZŠ Liberec, Broumovská

Základní škola pro 580 žáků se školní jídelnou a družinou. Nabízíme rozšířenou výuku jazyků a speciální třídy pro žáky s poruchami učení a chování.

Fakulta umění a architektury

Fakulta umění a architektury

Fakulta zajišťuje výuku v dvoustupňovém šestiletém studijním programu se zaměřením na oblast umění a architektury.

MŠ V zahradě, Liberec

Mateřská škola pro 77 dětí předškolního věku nabízí kroužky hry na flétnu, tance, dětské jógy, angličtiny a keramiky. Součástí školy je jídelna.

MŠ Kamarád Liberec, Dělnická

Provozujeme mateřskou školu pro 130 dětí s jídelnou, vlastní saunou a výukou angličtiny formou hry. Součástí je školná zahrada.

Vyšší odborná škola hospodářská, s.r.o.

Soukromá vyšší odborná škola zajišťuje výuku dvouletého oboru daně a účetnictví s možností dálkového studia, rekvalifikačních kurzů a školení, kurzů výpočetní techniky, jednoletého pomaturitního jazykového studia a jazykových kurzů.

Křesťanská ZŠ a MŠ J. A. Komenského

Křesťanská základní škola s kapacitou 225 žáků, školní jídelnou, družinou a školním klubem.

MŠ Jablůňka Liberec, Jabloňová

Čtyřtřídní mateřská škola sídlištního typu s kapacitou 95 dětí, jídelnou a dvěma tělocvičnami. Třídy jsou rozděleny na věkově starší a věkově mladší.

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s.

Provoz dvoujazyčné mateřské školy pro 48 dětí používající metodiku Wattsenglish k výuce angličtiny. Součástí je jídelna.

MŠ Čtyřlístek Liberec

Provozujeme mateřskou školu pro 120 dětí s jídelnou. K dispozici je taneční a šachový kroužek, výuka flétny a anglického jazyka.