České vysoké učení technické

Výzkumné centrum průmyslového dědictví

Centrum se zaměřuje na architektonická, stavebně technická, ekologická a ekonomická kritéria výzkumu, záchranu a nového využití technických památek.

86 kmPraha, Thákurova 9 + pobočka

Kloknerův ústav ČVUT

Ústav je zaměřen na oblast materiálového inženýrství, rizikové inženýrství a diagnostiku.

Výpočetní a informační centrum

Pracoviště zajišťuje správu a podporu informačního systému, knihoven a multimediální výuky.

Katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební

Katedra se věnuje výuce urbanismu a územnímu plánování a to v komplexním pojetí od urbanistické teorie a tvorby po plánovací nástroje.

Česká technika - nakladatelství ČVUT

Výroba monografií, tvorba audiovizuálních a multimediálních výukových programů, prodej technické literatury, skript, učebnic a odborných publikací.

Katedra číslicového návrhu Fakulty informačních technologií

Katedra je zaměřena na návrh procesorů, vestavných řídících počítačů a počítačových komunikačních systémů.

Ústav technické a experimentální fyziky

Činnost ústavu je zaměřena na experimentální fyziku.

88 kmPraha - Nové Město, Horská 22/3a + pobočky (7)

Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulty dopravní

Ústav zajišťuje výuku předmětů z oblastí ekonomiky, managementu, marketingu a řízení dopravních, telekomunikačních a poštovních podniků a odvětví.

České vysoké učení technické v Praze – Správa účelových zařízení

Správa účelových zařízení je integrální součástí veřejné vysoké školy. Univerzitní správa kolejí a ostatních ubytovacích zařízení, menz, sportovišť a studentského copy centra. Organizujeme kongresy, konference, školení či workshopy na klíč. K dispozici máme …

Technologické a inovační centrum

Centrum napomáhá transferu technologií a přispívá ke vzniku a rozvoji technologicky orientovaných firem.

Loděnice Malá Chuchle

Loděnice nabízí zázemí pro výuku kanoistiky a dalších vodních sportů. Možnost úschovy lodí v prostorách loděnice a využití sauny.

Brzy otevírá (v 07:30)

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Bakalářské studijní obory Fyzioterapie, Zdravotnický záchranář, Radiologický asistent, Zdravotní laborant a Plánování a řízení krizových situací. V navazujícím magisterském studiu obor Civilní nouzové plánování. Katedra zdravotnických oborů a ochrany ...