Základní školy • okr. Liberec a okolí

Centrum Život hrou

Centrum Život hrou

Pro předškolní děti nabízíme kurzy angličtiny a montessori včetně podpory vzdělávání formou her. Zajímavá spolupráce pro MŠ, mateřská a rodičovská centra i pro lektory angličtiny – metoda Joyful English. Součástí je e-shop – vzdělávací hračky, originální …

APOSS Liberec

Zajišťujeme poskytování služeb sociální pomoci a podpory, jejichž cílem je zajištění podmínek pro důstojný a aktivní život osob se zdravotním postižením.

ZŠ a MŠ při nemocnici Liberec, Husova

Základní škola se speciálním pedagogickým centrem, dětským oddělením, psychiatrií a centrem pro zrakově postižené.

ZŠ Liberec, Oblačná

Základní škola s rozšířenou výukou informatiky pro 320 žáků s jídelnou a školní družinou. Žákům nabízíme široké spektrum kroužků.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

ZŠ a MŠ Liberec, Barvířská

Provozujeme základní školu pro 400 žáků s družinou. K dispozici jsou tělocvičny, víceúčelové hřiště, dopravní hřiště a specializované učebny.

ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, Lužická

Základní škola pro 188 žáků s bezbariérovým přístupem. Vzděláváme žáky s tělesnými handicapy a kombinací dalších postižení s diagnózou autismu a jiných.

ZŠ praktická, Liberec, Gollova

Praktická základní škola pro 114 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme kroužek keramické tvorby, turistický, sportovní, dopravní a sborového zpěvu.

ZŠ Liberec, U Soudu

Základní škola pro 340 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je 8 tříd se speciálním programem pro žáky s poruchami učení.

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 434 žáků 3. - 9. tříd. K dispozici je školní družina, divadelní, jazykový, výtvarný a sportovní kroužek.

ZŠ Liberec, Vrchlického

Základní škola s počítačovým zaměřením pro 450 žáků se školní družinou, jídelnou a tělocvičnou s halou stolního tenisu.

ZŠ Liberec, Broumovská

Základní škola pro 580 žáků se školní jídelnou a družinou. Nabízíme rozšířenou výuku jazyků a speciální třídy pro žáky s poruchami učení a chování.

Křesťanská ZŠ a MŠ J. A. Komenského

Křesťanská základní škola s kapacitou 225 žáků, školní jídelnou, družinou a školním klubem.

ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová

Základní škola pro 480 žáků se školní jídelnou a školní družinou s možností rozšířené výuky hudební výchovy. Pořádáme třídní schůzky, koncerty a jiné.

ZŠ Liberec, U Školy

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro 450 žáků se školní jídelnou a družinou.

ZŠ Liberec, Dobiášova

Provozujeme základní školu pro 680 žáků se sportovním zaměřením a školní družinou.

ZŠ Liberec, Švermova

Základní škola pro 375 žáků se zaměřením na enviromentální výchovu. Součástí jsou dvě tělocvičny, družina a jídelna.

ZŠ Liberec, Sokolovská

Základní škola pro 660 žáků s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy, s jídelnou a školní družinou a nabídkou zájmových kroužků.

ZŠ Liberec, Kaplického

Základní škola pro 270 žáků s družinou a jídelnou. Zapojujeme se do výchovných a ekologických projektů, sběru papíru, vydáváme školní časopis.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

ZŠ Liberec, Česká

Základní škola pro 568 žáků s družinou a jídelnou nabízí zájmové kroužky v oblasti sportu, jazyků, výtvarné a hudební výchovy a informatiky.

ZŠ Liberec, Aloisina výšina

Základní škola pro 600 žáků se školní družinou a jídelnou. Součástí školy je tělocvična a hřiště. Nabízíme pěvecký, hudební, výtvarný a keramický kroužek.

ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, Majerova

Základní škola pro 185 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je výchovná poradkyně. Pořádání výletů, divadelních představení, návštěv ZOO.

ZŠ Liberec, Ještědská

Základní škola pro 620 žáků se školní družinou a klubem. Nabízíme kroužek keramiky, sportovní, matematický, jazykový a digitální technologie.

ZŠ a MŠ Dlouhý Most

Základní škola pro 50 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme dramatický, sportovní, výtvarný, anglický, florbalový či počítačový kroužek.

Základní škola, Liberec, Křížanská 80

Provozujeme základní školu pro 280 žáků s družinou a výdejnou.

ZŠ a MŠ Mníšek

Základní škola rodinného typu s kapacitou 200 žáků s družinou pro 62 dětí a jídelnou. Nabízíme kroužek sborového zpěvu a břišních tanců.

ZŠ a MŠ Nová Ves

Provozujeme základní školu pro 120 žáků. Součástí školy je školní jídelna a družina. Zajišťujeme základní vzdělávání i mimoškolní aktivity.

ZŠ a MŠ Světlá pod Ještědem

Základní škola pro 50 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Chrastava, náměstí 1. máje

Úplná základní škola pro 856 žáků s družinou a jídelnou. Materiální a technické vybavení školy je na standardní úrovni. Škola vlastní sportovní areál.

ZŠ T.G.Masaryka Hodkovice nad Mohelkou

Základní škola pro 310 žáků se zaměřením na cizí jazky a informatiku. Provoz družiny a jídelny.

ZŠ a MŠ Chrastava

Základní dvoutřídní škola pro 32 žáků s družinou a jídelnou. Disponuje dvěmi prostornými třídami, tělocvičnou, keramickou dílničkou a počítačovým koutkem.

ZŠ Český Dub

Základní škola pro 487 žáků s jídelnou, družinou a školním klubem.

ZŠ a MŠ Dětřichov

Základní škola pro 55 žáků, k dispozici je školní jídelna a družina.

ZŠ Radostín

Základní škola pro 85 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ a MŠ Raspenava

Provozujeme základní školu pro 275 žáků s družinou, klubem, jídelnou a odděleními zvláštní školy a pomocné školy. Pořádáme výlety a zájmové kroužky.

ZŠ a MŠ Osečná

Základní škola pro 225 žáků se školní družinou a jídelnou.

Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace

Základní škola pro 400 žáků s jídelnou a družinou. Škola má dvě tělocvičny, venkovní hřiště, sportovní areál a umělou horolezeckou stěnu. Funguje zde keramická dílna. Celý areál prošel rozsáhlou rekonstrukcí, včetně venkovních ploch. Pořádáme řadu sportovních …

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

ZŠ a MŠ Kunratice

Základní škola pro 20 žáků s družinou.

Purkyňova

Provozujeme devítiletou základní školu s družinou a jídelnou. Poskytujeme pedagogické poradenství. Nabízíme různé kroužky. Pořádáme školy v přírodě.

ZŠ Kobyly

Základní škola pro 100 žáků s družinou a jídelnou. Děti se mohou zapojit do kroužku turistického, fotografického, dramatického, ale také florbalu.

ZŠ a MŠ Bílý Potok

Základní škola pro 50 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Lázně Libverda

Speciální základní škola pro 26 žáků.