Katastrální úřady

Katastrální pracoviště Frýdlant

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci

Zajišťování kontroly katastrálních úřadů a rozhodování o odvoláních proti jejich rozhodnutím.

Katastrální úřad pro Liberecký kraj

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.