Státní úřady a instituce

Přidat / editovat záznam

Info-Liberec.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituce

Celní správa

Finanční úřady

Hygienické stanice

Inspekce

Katastrální úřady

Ministerstva

Obecní úřady, samospráva

Policie

Soudy

Správa přírodních zdrojů

Úřady práce

Veterinární správa

Věznice

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Liberecký okres Liberec


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Liberec"

Mongeo - www.mongeo.cz

Kompletní geodetické práce. Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Zaměření a vytyčování pozemků a domů. Geometrické plány pro rozdělení pozemků, pro vyznačení budovy, pro vyznačení rozsahu věcného břemene. Inženýrská geodézie. Vytyčování ...

Příbram - Příbram II, Dlouhá 159 + pobočky (2) - +420 608 060 767 , +420 318 639 639

Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 775 573 696 , +420 597 321 587

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj - www.svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Zaměřujeme se na přímou a nepřímou ochranu zvířat proti týrání.

Liberec - Růžodol I, Ostašovská 521 - +420 720 995 207 , +420 482 710 623

Vazební věznice Liberec

Vazební věznice s oddělením pro odsouzené k výkonu trestu v kategorii s dozorem a s ostrahou. Kapacita činí 374 osob.

Liberec - Nové Město, Pelhřimovská 347/3 + pobočky (38) - +420 482 426 111

Krajské vojenské velitelství Liberec - www.kvv-liberec.army.cz/

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území Libereckého kraje. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o ...

Liberec - Jeřáb, Na Zápraží 376/4 + pobočky (13) - +420 973 262 211

Ministerstvo obrany - 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany Liberec - www.cbrn-liberec.army.cz

Jednotka provádí zabezpečení a podporu činností pozemních a vzdušných sil.

Liberec - Staré Město, nám. Štefánikovo 564/1 + pobočky (23) - +420 973 261 118, +420 973 261 200

Odbor cizinecké policie Liberecký kraj - www.policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Liberec - Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 584/24 + pobočky (160) - +420 974 461 829

Státní energetická inspekce - www.cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Liberec - Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 585/26 + pobočky (10) - +420 485 216 140, +420 485 244 187

Nejvyšší kontrolní úřad - www.nku.cz

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Liberec - Jeřáb, 1. máje 97/25 + pobočky (9) - +420 233 045 656

Česká inspekce životního prostředí - www.cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Liberec - Jeřáb, 1. máje 858/26 + pobočky (13) - +420 723 083 437 , +420 485 340 711

Česká školní inspekce - www.csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Liberec - Staré Město, Masarykova 801/28 + pobočky (37) - +420 723 576 348 , +420 485 234 411

Okresní státní zastupitelství v Liberci - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Liberec - Nové Město, U Soudu 345/1 + pobočky (10) - +420 485 101 241, +420 485 238 511

Český statistický úřad - www.liberec.czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Liberec - Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 585/26 + pobočky (13) - +420 485 238 808, +420 485 238 811

Celní úřad pro Liberecký kraj - www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-liberecky-kraj/Stranky/default.aspx

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Liberec - Rochlice, České mládeže 1122 + pobočky (16) - +420 485 218 203

Katastrální pracoviště Frýdlant - www.cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí.

Frýdlant, Míru 163 + pobočky (113) - +420 482 416 000

Okresní soud v Liberci

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Liberec - Nové Město, U Soudu 540/3 - +420 485 238 211

Krajský soud v Ústí nad Labem - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Krajské soudy jsou typicky soudy odvolacími, rozhodují o odvoláních proti rozsudkům okresních soudů, jako soudy druhého stupně, a to vždy konečně.

Liberec - Nové Město, U Soudu 540/3 + pobočka - +420 485 238 111

OSSZ Liberec - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/liberecky-kraj/ossz-liberec.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Liberec - Staré Město, Frýdlantská 1399/20 - +420 485 236 111

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD - www.cbusbs.cz

Česká báňská správa dohlíží na hornickou činnost a požární ochranu v podzemí.

Liberec - Jeřáb, 1. máje 858/26 + pobočky (7) - +420 485 340 928

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci - www.khslbc.cz

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

Liberec - Kristiánov, Husova 186/64 + pobočky (3) - +420 485 253 111

Policie ČR - Územní odbory Liberec - www.policie.cz/

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Liberec - Staré Město, Pastýřská 375/3 + pobočky (150) - +420 974 466 229

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - www.uzsvm.cz

Instituce jedná v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

Liberec - Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 585/26 + pobočky (9) - +420 485 244 422

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Liberec - Jeřáb, Vaňurova 452/6 + pobočky (28) - +420 737 267 764

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj - www.suip.cz/oip07

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Liberec - Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 585/26 + pobočka - +420 950 179 736

Správa Chráněné krajinné oblasti Lužické hory - www.luzickehory.ochranaprirody.cz

Zajišťujeme výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny a vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

Jablonné v Podještědí, Školní 12 + pobočky (38) - +420 487 762 355, +420 487 762 356

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Liberec - Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 585/26 + pobočky (75) - +420 485 244 447, +420 737 247 434

Úřad práce České republiky - portal.mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Nové Město pod Smrkem, Palackého 275 + pobočky (456) - +420 950 132 365

Finanční úřad pro Liberecký kraj - www.financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Liberec - Jeřáb, 1. máje 97/25 + pobočky (16) - +420 485 211 111

Povodí Labe, státní podnik - www.pla.cz

Nabízíme správu vodních toků, zjišťování a hodnocení stavu povrchových i podzemních vod. Oznamujeme příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady.

Liberec, Blahoslavova 505/2a + pobočky (6) - +420 485 107 279

Státní pozemkový úřad - www.spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Liberec - Jeřáb, U Nisy 745/6a + pobočky (83) - +420 485 246 384