Studijní a vědecké knihovny

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Provozujeme vědeckou knihovnu se specializací na literaturu o sklářství a textilním průmyslu, germaniku v českých zemích a regionální literaturu.

Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci

Univerzitní knihovna shromažďuje knihovní fond zaměřený na vědu, techniku, architekturu, umění a stavitelství.