ZŠ, praktická škola a MŠ Česká Lípa, Moskevská

Státní střední praktická škola nabízející dvouleté denní studium.

Základní škola, praktická škola a mateřská škola Česká Lípa

Jsme speciální škola, která vzdělává žáky se všemi stupni mentálního postižení a žáky s kombinovanými vadami. Součástí školy je přípravný stupeň základní školy speciální a mateřská škola. Jedná se o úplnou základní školu.

Česká Lípa